Red DragonRed Dragon

Blake’in “insanoğlunu şiire, şiiri de kötülüğe indirgemeyi başardığını” yazar.Ona göre Blake’in ‘deliliği, şairliğinden, dolayısıyla akla karşı olmasındandır; “bilinçdışı simgelerin istilasına uğramış” olmasındandır. Ayrıca şiir “gerçekliği de hem reddeder, hem de ortadan kaldırır; çünkü onu dünyanın hakiki görüntüsünü bizlerden saklayan bir perde olarak görür”.”Daha ilk kımıldanışında yakaladığı nesneleri yok eder”. Dolayısıyla, gerçekliğe karşı olan şiir yalan söyler. Bunun için de dinle bir sayılır. “Yalan söylemeyen din ya da şiir yoktur… Ancak yine de, din ve şiir bizi tutkuyla, ölümün hayata karşı çıkmadığı yere, kendi dışımıza savurmaktan asla vazgeçmezler… Blake, dine şiirdeki özgürlüğü, şiire de dine özgü hükümranlık gücünü vererek onları berraklaştırmıştır.”Ne var ki Blake’in şiirsel dini şeytanların ve cehennemin tarafındadır. “Şiirin gerçek özü şeytandır” ve şairin “ilham kaynağı, günah ve cehennem azabıdır; […] cennet onun şiir heyecanını öldürür.” O halde şiir kötü olmak zorundadır. Karşı olduğu aklın ve bilginin tanımladığı doğruluğu, iyiliği, güzelliği parçalar; yalanı, kötülüğü ve çirkinliği yüceltir. Dolayısıyla “şiir, istese de yapıcı olamaz; o yıkıcıdır; o, ancak isyan ettiği zaman gerçektir”. Kısacası, sanat ve edebiyat, başta ölüm ve erotizm olmak üzere tabular karşısında bir ihlal hareketidir, kurban şenlikleri ve Dionizyak orjilerde olduğu gibi kutsal birer ayindir. “Şiirsel hayvansılığımıza” dönüştür. Unutmamalıyız ki, “insanlık buradan doğmuştur”.

Demek ki esrimeyi yaratan, varoluşun dramasıdır, trajedisidir; sanattır. Yarattığı esrime dolayısıyla sanat hem hayattır, hem de hayatın mistik bilgisidir. “Her mistik bilgi, esrimenin aydınlatıcı gücüne inanır. Bu mistik bilgiye bir kurgu olarak, sanat gibi bakmak gerekir.”

Sanat ve Ölüm / Georges Bataille’da Erotizmle Ölümün Birliği ve Sanat
31/1/2015 / skopbülten / Ali Artun

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

Abdullah Derin

GEEK

Leave a Reply

Nasıl Buldunuz?*

Your email address will not be published. Required fields are marked *