ERGENLİK DÖNEMİNDE DEPRESYON

Depresyon, derin üzüntülü bir duygu-durum içinde; düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk; değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur.


Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimin hızlandığı ve birbirleri ile yoğun etkileşim içine girdiği bir yaşam evresidir. Bireyler bu dönemde sosyal dünyada kendine bir edinmeye ve kişisel planlar yapmaya başlarlar.

Biyokimyasal olarak da bazı değişimlerin sonucu duygusal çalkantıların yaşanması bu duruma uyum sağlamayı güçleştirir. Kendine toplumda sağlam bir rol edinmeye çalışan ergen bireyler bu dönemde meslek seçimi konusunda da aktif olmak zorundadır. Gelecek kaygısının böylesine yoğun olduğu bir dönemde uyum sağlanması gereken alanların hızla artması sorunu ruhsal problemlerde de artışa sebep olmaktadır. 

Bu dönemde en sık görülen ruhsal problem depresyondur. (%5-20)

Ergenlik dönemindeki depresyon, yetişkinlik dönemindeki depresyon ile benzer belirtiler göstermektedir. Bu belirtiler :

  1. Her gün, gün boyu süren depresif duygudurum (Üzgün, boşlukta hissetme, ağlamaklı görünüm) 
  2. Her gün ve gün boyu süren etkinliklere ilgide azalma, eskisi kadar zevk alamama 
  3. Önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımı 
  4. İnsomnia ya da hipersomnia (Uykusuzluk ya da aşırı uyuma) 
  5. Psikomotor ajitasyon ya da retardasyonun olması (davranışlarda aşırı artma ya da gerileme) 
  6. Yorgunluk, bitkinlik ve enerji kaybının olması 
  7. Değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duyguların (sanrısal=gerçek dışı yargı) olabilir 
  8. Düşüncesini yoğunlaştırmada azalma ya da kararsızlık 
  9. Yineleyen ölüm düşünceleri (intiharla ilgili). 


Ergenlik döneminde depresyonun ilgili olduğu bazı faktörler bulunur. Cinsiyet, depresyon riskini etkileyen bir faktördür. Kızlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir.

Aile içi ilişkilerin kopuk olması, ebeveynlerin ayrı olması ya da ölümü, ailede psikiyatrik bir rahatsızlığın bulunması depresyon riskini arttırmaktadır. Okulda ergen bireylerin akademik başarı oranın düşmesi de depresyon riskini arttırmaktadır. 

Bunların yanında bilişsel ve davranışsal faktörler depresyon riskinin yordayıcıları arasında yer almaktadır. Bireyin benlik saygısı bunu belirleyen faktörlerden biridir. Düşük benlik saygısı, depresyon riskini artırmaktadır. Yüksek sorun çözme becerisi bireylerin depresyon riskini azaltmaktadır.

Aynı zamanda ergenlerde atılganlık becerileri arttıkça depresyon riski azalmaktadır. Dış dünyada önemi giderek artan ergen bireylerin bu dünyaya ayak uydurma becerileri ancak atılganlık becerilerini güçlendirmesiyle mümkün olmaktadır.

 

 

Leave a Reply

Nasıl Buldunuz?*

Your email address will not be published. Required fields are marked *